• Szkoła Rycerska - Tadeusz Kościuszko Bohater Czterech Narodów

Idź do spisu treści

Menu główne:

• Szkoła Rycerska

Biografia > • dzieciństwo

 

Tadeusz pragnął uczyć się w szkole rycerskiej w Warszawie. Marzenia te spełniły się, ale nie łatwo było się tam dostać. Była to pierwsza szkoła wojskowa w kraju. Pomógł mu w tym wojewoda Sosnowski, przyjaciel ojca. Warszawa olśniła Tadeusza. Szkoła Rycerska nazywana też Korpusem Kadetów mieściła się w jednym z najstarszych budynków obecnego Uniwersytetu Warszawskiego. Szkołę tę założył Stanisław August Poniatowski. Jej komendantem mianował Księcia Adama Czartoryskiego. Z pobytu Tadeusza Kościuszki w szkole zachowało się niewiele dokumentów. Najcenniejszym z nich jest niewątpliwie jego zeszyt do nauki filozofii. Jedno z zanotowanych wskazań brzmi: „siebie samego doskonalić nie zapomnij”. Kadeci zdobywali tu wiedzę bardziej nowoczesną niż gdzie indziej. Wykładowcami byli nie tylko polscy profesorowie, ale również zagraniczni.
Uczono historii polskiej i powszechnej, filozofii, języków obcych, ale także arytmetyki, geometrii, sztuki inżynierskiej, budowy fortyfikacji.
Ukończył szkołę kadetów w randze kapitana.

 

Jedno z zanotowanych wskazań brzmi: „siebie samego doskonalić nie zapomnij”.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego